Podmienky vrátenia tovaru

Naposledy aktualizované: 23.1.2022

Ďakujeme že nakupujete na Tift.sk

Ak ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojní so svojim nákupom, vyzývame vás aby ste sa oboznámili s našimi podmienkami vrátenia tovaru.

Nasledovné podmienky sa vsťahujú na všetky produkty ktoré boli Vami zakúpené na Tift.sk

Definície

Pre účely nasledovnej zmluvy platia nasledovné definície:

 • Spoločnosť (alebo “my”, “nás”, “naša”)odkazuje na jednotlivca prevádzkujúceho webstránku Tift.sk.
 • Produkty označujú predmety ponúkané na predaj na webstránke Tift.sk.
 • Objednávky – vami vytvorená žiadosť na kúpu produktov od spoločnosti Tift.sk.
 • Služba odkazuje na prevádzkovanú webstránku.
 • Webstránka odkazuje na Tift.sk, dostupná na http://www.tift.sk
 • Vy znamená jednotlivec, ktorý používa našu službu, alebo spoločnosť ktorú tento jednotlivec zastupuje.

Vaše právo na zrušenie objednávky

Máte právo na zrušenie objednávky po dobu 14 dní bez udania dôvodu

14 dní na zrušenie objednávky sa počíta od momentu, kedy si vy alebo iná tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevezme produkty ktoré sú doručované.

Pre uplatnenie svojich práv na zrušenie, nás musíte zretelne a včasne informovať jedným z nasledovných spôsobov:

Najneskôr 14 dní od obdržania vrátených produktov vám zašleme vrátenú sumu. Použijeme rovnakú platobnú metódu ako bola použítá pri uhrádzaní objednávky a uhradíme vám plnú, vami uhradenú sumu. Nebudú vám účtované žiadne poplatky.

Podmienky vrátenia

Produkty je možné vrátiť v prípade že:

 • Boli zakúpené v posledných 14 dňoch
 • Sú v originálnom balení
 • Nie sú poškodené alebo znehodnotené vašou manipuláciou

Nasledovné produkty nemožno vrátiť:

 • Produkty objednané s úpravami, personalizáciami alebo požiadavkami na mieru
 • Produkty ktoré z hygienických dôvodov môžu spôsobovať riziko prepravcovi alebo spoločnosti Tift.sk

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vrátenie akéhokoľvek produktu ktorý nebude spĺňať uvedené kritériá.

Vrátenie produktov

Vy ste zodpovední za cenu a riziko vrátenia produktov. Produkty zasielajte na adresu:

Trhová 3
940 02 Nové Zámky
Slovakia

Nemôžme byť zodpovední za produkty ktoré sa stratia alebo poškodia počas prepravy, preto odporúčame používať poistené a trasovateľné zásielky. Bez vráteného produktu vám nedokážeme vrátiť peniaze.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Podmienok vrátenia, neváhajte nás kontaktovať: